Avís legal

De conformitat amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que aquest web és titularitat de: Naiana Ferrer Alsina CIF ” domicili a Carrer Diputació 155, 3-1, Barcelona, 08011.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Naiana Ferrer Alsina, o a tercers que han autoritzat el seu ús. Naiana Ferrer Alsina presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i promoció. Naiana Ferrer Alsina autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Naiana Ferrer Alsina, qui es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Naiana Ferrer Alsina actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. Naiana Ferrer Alsina tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si escau, s’estableixin per Naiana Ferrer Alsina en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

Política de cookies

El nostre lloc web, naianaferreralsina.com, incorpora una tecnologia coneguda com a “cookie” amb l’objectiu de recopilar informació sobre l’ús del lloc web, millorar l’experiència de l’usuari i assegurar-ne el correcte funcionament.

Cookies emprades al nostre lloc web

El nostre lloc web fa ús de cookies pròpies, enviades al dispositiu i gestionades exclusivament per nosaltres amb la finalitat de millorar el rendiment del lloc web. A més, s’incorporen cookies de tercers amb la funció d’analitzar la interacció dels usuaris amb el nostre lloc web. Aquestes cookies proporcionen informació que ens ajuda a millorar la navegació i oferir un millor servei als usuaris.

El nostre lloc web utilitza tant cookies temporals de sessió com cookies persistents. Les cookies de sessió emmagatzemen dades només durant l’accés de l’usuari al lloc web, mentre que les cookies persistents emmagatzemen les dades al dispositiu perquè siguin accessibles i utilitzades en més d’una sessió.

Específicament, les cookies utilitzades al nostre lloc web són les següents:

Cookies pròpies

Les cookies pròpies que empleem tenen una naturalesa tècnica i són essencials per al funcionament del lloc web.

Per obtenir més informació sobre les cookies o per desactivar-les, si escau, podeu fer clic als enllaços proporcionats als diferents titulars.

Consentiment

En continuar navegant pel nostre lloc web, l’usuari està donant el seu consentiment per a l’ús de les cookies esmentades anteriorment, en els termes indicats i segons les condicions establertes en aquesta Política de Cookies.

Volem informar també que si l’usuari accedeix a continguts del nostre lloc web allotjats en pàgines web de tercers, aquestes podrien tenir les seves pròpies polítiques de cookies.

Retirada del consentiment

L’usuari té la facultat de retirar el seu consentiment en qualsevol moment respecte a aquesta Política de Cookies. A tal fi, haurà de eliminar les cookies emmagatzemades al seu dispositiu seguint els ajustaments i configuracions del seu navegador d’Internet.

Modificació de la configuració de les cookies

L’usuari té la opció de restringir, bloquejar o eliminar les cookies de qualsevol lloc web a través del seu navegador. Les instruccions específiques per a cada navegador es poden consultar als enllaços següents:

Internet Explorer
Edge
FireFox
Chrome
Safari (mac)
Safari (iPhone/iPad)
Opera

 

Última actualització: 20/01/2024.